Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Dommelsche Bierbrouwerij, een kansrijke erfenis!

Dit item is gearchiveerd op 04-11-2019.

07 april 2017 - Op donderdag 6 april reikte voorzitter Jan van Gils van de Bond Heemschut officieel het rapport ‘De Dommelsche Bierbrouwerij - Waarde - Context – Omgeving’, uit aan wethouder monumentenzorg, mevrouw Hetty Tindemans van de gemeente Valkenswaard en inwoner/initiatiefnemer, de heer Henk Hovens.

Aanleiding is de monumentenstatus voor de Dommelsche Bierbrouwerij. Bij de uitreiking waren ook vertegenwoordigers aanwezig van Heemkundekring Weerderheem en de Dommelsche Bierbrouwerij.

Achtergrond

Het college van burgemeester en wethouders sprak in februari 2016 het voornemen uit om in Dommelen de panden Brouwerijplein 84 (voormalig fabrikantenvilla ‘De Berg’), Brouwerijplein 87 (Dommelsche bierbrouwerij) en Brouwerijplein 88 (voormalig fabrikantenvilla, nu kantoor Dommelsche bierbrouwerij), aan te wijzen tot gemeentelijke monumenten en daarvoor de noodzakelijke procedure te starten.
Daarnaast verzocht het college ook om de procedure te starten om de Dommelsche Bierbrouwerij tot rijksmonument te laten aanwijzen. Over deze laatste aanwijzing beslist de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Inwoner van de gemeente Valkenswaard en auteur van het boek “Dommelsch een eeuwenoude traditie”, Henk Hovens, nam al eerder het initiatief om bij de RCE een suggestie te doen de Dommelsche bierbrouwerij aan te wijzen als rijksmonument. Om zo veel mogelijk kans te maken op een dergelijke - zeer uitzonderlijke - aanwijzing is besloten het breder aan te pakken. Dat wil zeggen; een beschrijving maken waarbij niet alleen de bierbrouwerij wordt betrokken, maar de brouwerij met al zijn maatschappelijke facetten. Erfgoedvereniging Heemschut heeft aangeboden deze nieuwe beschrijving te maken. Opsteller van het rapport is architectuurhistoricus Michiel Kruidenier.

Rapport ‘De Dommelsche Bierbrouwerij- Waarde-Context-Omgeving’

Heemschut vindt de Bierbrouwerij een belangrijk erfgoedcomplex, dat kansen biedt voor leisure en profilering om het verhaal van de geschiedenis van Dommelen en haar inwoners beter te ontsluiten en meer beleefbaar te maken. Tegenwoordig is er veel vraag naar authentieke plekken en hun verhalen. Het rapport biedt ook kansen bij het rekening houden met cultureel erfgoed bij een toekomstige ruimtelijke ontwikkeling of transformatie van het gebied.

Heemschut vindt dat de gemeente Valkenswaard trots mag zijn op de historische aanwezigheid van de Dommelsche Bierbrouwerij en deze aanwezigheid nog meer mag benutten.

Op de foto v.l.n.r. De heer Henk Hovens, wethouder Hetty Tindemans, de heer Jan van Gils, voorzitter van Heemschut.