Doe mee met de digitale enquête over de samenwerking tussen gemeente Valkenswaard en haar inwoners

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat.

23 november 2021 - Tot 19 december houdt de gemeente Valkenswaard een digitale enquête onder haar inwoners. In deze digitale enquête vragen wij u naar uw ervaring met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid. Met de uitslag van de enquête kunnen we onderzoeken hoe we de komende jaren nog meer ruimte kunnen maken voor initiatieven en ideeën van inwoners. Doe mee en vul de vragenlijst in. Ga naar digitale vragenlijst. Uw mening stellen we zeer op prijs.

Naast inwoners, vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt.

Democratische vernieuwing

Bij het onderzoek maakt de gemeente Valkenswaard gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel.