Doe mee aan de gratis scootmobieltraining

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2018.

3 september 2018 - Veilig Verkeer Nederland afdeling Valkenswaard, organiseert samen met de gemeente een scootmobieltraining. De training helpt bestuurders van een scootmobiel om veiliger en met meer zelfvertrouwen aan het verkeer deel te nemen.

De gemeente nodigt per brief inwoners uit die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een scootmobiel hebben. Dit keer zijn de inwoners van de wijken Hoge Akkers, Turfberg en Valkenswaard-centrum aan de beurt, dus zij ontvangen bericht. Ook inwoners die zelf een scootmobiel hebben aangeschaft kunnen meedoen aan deze cursus. Dat geldt óók voor inwoners uit andere wijken, die pas een scootmobiel hebben via de Wmo en hiermee willen leren omgaan. Heeft u belangstelling? Meld u dan vóór maandag 24 september aan via het emailadres jambrekelmans@onsbrabantnet.nl van VVN afdeling Valkenswaard of via telefoonnummer 040 - 2015161.

Deelname is gratis. Het aantal deelnemers kent een maximum, dus wees er snel bij!

Theorie- en praktijkles

De instructie bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De theorieles vindt plaats op maandagmiddag 1 oktober 2018 van 13.30 uur tot 16.00 uur in het Auditorium van Zorgcentrum Kempenhof, Antwerpsebaan 3 in Valkenswaard. Aan de praktijkles kunnen minder mensen tegelijk deelnemen, daarom zijn hiervoor twee data gepland: maandagmiddag 8 oktober van 13.30 tot 16.30 uur en dinsdagochtend 9 oktober van 09.30 tot 12.30 uur, eveneens in en vanuit Zorgcentrum Kempenhof aan de Antwerpsebaan.

Tijdens de theorieles geeft leverancier Welzorg uitleg over het gebruik van de scootmobiel. De vrijwilligers van VVN geven toelichting op de verkeersregels en veilig verkeersgedrag. Bij de praktijkles oefenen de deelnemers allerlei vaardigheden onder begeleiding van een instructeur. Daarna maken ze, eveneens onder begeleiding, een straatrit in de directe omgeving. Bij de praktijkles is ook een medewerker aanwezig van hulpmiddelenleverancier Welzorg. Op verzoek kan deze kleine technische reparaties verrichten aan uw scootmobiel. Deelnemers aan de training ontvangen na afloop een Bewijs van deelname en een VVN Naslagwerk met daarin de belangrijkste verkeersregels voor scootmobielrijders.