Digitale aanslag gemeentelijke belastingen gezien?

Dit item is gearchiveerd op 29-03-2019.

15 maart 2019 - Eind februari heeft de gemeente Valkenswaard de aanslagen voor de gemeentelijke belastingen verzonden.

Het gaat om de onroerende zaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Daarnaast staat de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op het aanslagbiljet. Bij de belastingaanslag was ook een bijsluiter gevoegd met informatie over onder meer de tarieven.

Digitale aanslag al ingezien?

Maakt u gebruik van de Berichtenbox in MijnOverheid en heeft u daarin aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen? Dan hebben wij uw aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter eind februari in uw Berichtenbox geplaatst. U ontvangt ze dus niet meer per post.

Vragen over WOZ-waarde of aanslag?

U vindt alle informatie op www.valkenswaard.nl/belastingen. Ook kunt u daar veel digitaal regelen en bijvoorbeeld een reactieformulier indienen. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren als u het bijvoorbeeld niet eens bent met de WOZ-waarde. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijgt u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel bezwaar in kunt dienen.

Komt u er niet uit? Dan kunt u eventueel ook bellen naar nummer via (040) 2083444.