Denkt u mee over speelplekken in Dommelen?

Dit item is gearchiveerd op 02-02-2020.

20 januari 2020 - De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van de speelplekken en wil inwoners daar graag bij betrekken. Nu komt de kern Dommelen aan de beurt.

Vandaar deze oproep aan inwoners van Dommelen om mee te denken over de functie en inrichting van de speelplekken in hun woonomgeving.

Denkt u met ons mee over de vraag hoe we speelplekken voor de komende jaren zo passend mogelijk inrichten voor de doelgroep? We vinden het daarbij belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd tot buitenspelen en bewegen en ook dat een speelplek een ontmoetingspunt is in de buurt.

Wilt u meedenken? Stuur dan vóór 1 februari een mail met uw naam en contactgegevens naar ad.lavrijssen@valkenswaard.nl. Heeft u al bepaalde suggesties? Zet ze gerust in de mail.

Wat vragen we van u?

Uit degenen die zich aanmelden stellen we vier groepen samen. Dommelen bestrijkt namelijk een groot gebied met zo'n 40 speelplekken. Daarom gaan we werken in 4 deelgebieden: van noord naar zuid zijn dat: de Keersopperbeemden en Brouwershof (= hofjes ten noorden van de Tienendreef),  Schepelweijen, Agnetendal (met de Mannendalen en de Vrouwendalen) en tot slot de overige straten aan de zuidkant van de Tienendreef (uitgezonderd buurt Lage Heide, want daar zijn speelplekken onlangs ingericht). Het is handig om in uw mail aan te geven voor welk deelgebied u graag meedoet.

Diegenen die zich aanmelden krijgen meer informatie en een uitnodiging voor een algemene startbijeenkomst met alle werkgroepen. Verder zijn bij het overleg ook vertegenwoordigers van WeDommelen (voormalige Wijkraad) en de scholen betrokken.

Na de startbijeenkomst, moet u qua tijdsbesteding rekening houden met nog 2 tot 3 keer een overleg met uw werkgroep.

Achtergrond

We passen alle speelplekken in de gemeente Valkenswaard aan. De aanpassingen lopen uiteen van het verwijderen van het hekwerk tot een complete renovatie. Enkele locaties blijven zoals ze zijn. Ook zullen speelplekken moeten verdwijnen.

Op dit moment is de aannemer aan de slag de wijk Hoge Akkers en Centrum. Deze werkzaamheden duren tot aan de bouwvakvakantie. Dan is de omvorming van de speelplekken in de kern Valkenswaard afgerond. In Borkel en Schaft gebeurde dat al eerder.