Denk mee over de Toekomst van het Eurocircuit terrein!

Dit item is gearchiveerd op 03-06-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

22 april 2021 - Het loopt storm beste inwoners! Het animo om de vragenlijst over de Toekomst van het Eurocircuit in te vullen, is groot! Waarvoor onze grote dank. Behoort u tot de 3000 inwoners die de brief met speciale code thuis heeft ontvangen? En heeft u de lijst nog niet ingevuld? Dan kan dat online nog uiterlijk op zondag 2 mei.

Ga naar de vragenlijst Eurocircuit

Het is belangrijk dat inwoners die tot de steekproef behoren, zoveel mogelijk de enquête invullen! Dan krijgt de gemeente een zo representatief mogelijk beeld hoe de gemiddelde inwoner over de toekomst van het Eurocircuit denkt. Een papieren vragenlijst invullen gaat niet meer omdat dat teveel tijd vraagt om nog te verwerken.

Nog snel meedoen?

Heeft u de oproep gemist? Behoort u niet tot de 3000 geselecteerden en wilt u heel graag toch uw mening geven? Dan kunt u via een e-mail aan toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl een speciale code aanvragen.

Let op: geef meteen uw volledige postcode door, dan ontvangt u direct de speciale toegangscode. Vraag voor uiterlijk vrijdag 30 april 17.00 uur deze code aan. De uitkomsten van het groot aantal extra respondenten wordt in een apart overzicht weergegeven, naast de steekproef.

Half mei wordt het enquêterapport door het onderzoeksbureau Het PON & Telos opgeleverd. Het enquêterapport is objectief en onafhankelijk, kortom perfect om toe te voegen aan de totale conceptrapportage Toekomst Eurocircuit.

Geef uw reactie op het totale conceptrapport Toekomst Eurocircuit

Het conceptrapport Toekomst Eurocircuit is voor inwoners vanaf vrijdag 30 april te bekijken. Iedereen mag zijn mening hierop geven tot en met uiterlijk 13 mei aanstaande. Dat kan via onze website met een formulier. Na deze zogenaamde feedbackronde, gaat het rapport naar het college van burgemeester en wethouders in mei. Vervolgens gaat het naar de gemeenteraad ter besluitvorming in de maanden juni en juli. Op naar een besproken toekomst over het Eurocircuit!

Vragen?

Stuur uw mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl