Denk mee over de Toekomst van het Eurocircuit terrein!

Dit item is gearchiveerd op 04-05-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

6 april 2021 - Het bestemmingsplan waarin het Eurocircuit terrein gelegen is, dateert uit 1977.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening. Dit houdt in dat het bestemmingsplan actueel moet zijn en duidelijke regels laat zien voor onze inwoners en andere belangrijke partners, zoals de verenigingen. Om de toekomst van het Eurocircuit terrein zo goed mogelijk vorm te geven, willen we heel graag van u weten wat het Eurocircuit terrein voor u betekent! En wat u de beste invulling vindt voor de toekomst. Daarom ontvangen rond 13 april 3000 inwoners van de gemeente Valkenswaard een brief om deel te nemen aan deze burgerpeiling.

Welke 3000 inwoners

We vinden het heel belangrijk dat een representatief beeld wordt geschetst hoe inwoners van de gemeente Valkenswaard over het Eurocircuit denken. Door middel van een steekproef die een representatieve afvaardiging is van onze inwoners, kan de gemeente objectief horen hoe belangrijk het Eurocircuit terrein voor de gemiddelde inwoner is en hoe deze de toekomst ziet. Daarom voert een onafhankelijk onderzoeksbureau dit onderzoek uit.

Brief op de mat

Rond dinsdag 13 april ontvangen 3000 inwoners een brief op de mat met een toegangscode om de digitale enquête in te vullen. Het is de bedoeling dat degene aan wie deze brief geadresseerd is de vragenlijst invult. Wilt u de enquête toch liever op papier invullen? Dan kunt u vanaf 14 april een papieren vragenlijst aanvragen via e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl onder vermelding van ‘papieren enquête Eurocircuit’ en uw persoonlijke toegangscode.

Niet geselecteerd, toch uw mening geven?

Zit u niet tussen de 3000 respondenten maar wilt u ook uw mening geven? Natuurlijk kan dat. Graag zelfs. Iedereen die de enquête in wil vullen, is van harte uitgenodigd dat te doen. Stuur dan vanaf 14 april een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl geef aan dat u een ‘extra respondent’ bent. U ontvangt dan een unieke toegangscode om de vragenlijst in te vullen.

Wanneer ziet u de resultaten?

Zondag 2 mei is de laatste dag dat u uw mening digitaal kunt geven. Op papier moet u de vragenlijst uiterlijk 26 april invullen. Dit heeft te maken met de verwerkingstijd. Het rapport wordt door het onderzoeksbureau opgeleverd en toegevoegd aan het totaalrapport ‘Toekomst Eurocircuit’, dat tevens online beschikbaar komt voor iedereen. Dat rapport wordt aangeboden aan het college B&W en de gemeenteraad. In de zomer neemt de raad dan het besluit. Zorg dat u uw stem laat horen over het Eurocircuit terrein! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Op de hoogte blijven?

Dat kan. Abonneer op onze nieuwsbrief over het Eurocircuit. Stuur een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl .