De Malpie: van zwartgeblakerd naar frisgroen

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

04 augustus 2017 - Het op 7 juli verbrande gedeelte van natuurgebied De Malpie komt weer tot leven.

Op plaatsen waar de brand vooral aan de oppervlakte woedde en schade heeft veroorzaakt, steekt het eerste groen al weer de kop op. Dat eerste groen is op dit moment alleen nog het Pijpenstrootje, een grassoort die snel grote oppervlakten kan inpalmen. Op de plaatsen waar het diep gebrand heeft, zal het langer duren voor het eerste nieuwe leven tevoorschijn komt. De vraag is hierbij of nieuwe heideplantjes zich een weg kunnen banen tussen het concurrerende Pijpenstrootje. Indien nodig zullen wij samen met Bosgroep Zuid Nederland hierbij een handje moeten helpen.

Telling Klokjesgentianen gaat niet door.

Begin juli verscheen de oproep om deel te nemen aan de Klokjesgentiaantellingen in De Malpie. Deze tellingen zouden plaatsvinden op maandagmiddag 14 en woensdag 16 augustus. Ook zou dan gezocht worden naar de eitjes van het Gentiaanblauwtje. Een zeldzame vlindersoort die vorig jaar tijdens de telling herontdekt was.
Bij de brand op 7 juli is helaas is twee derde van het gebied afgebrand, waaronder het vlieggebied van het Gentiaanblauwtje. Daarom gaat de jaarlijkse Klokjesgentiaantelling niet door.

Dit jaar kijken de gemeente Valkenswaard en de Bosgroep Zuid Nederland wel –achter de schermen- waar de plant, de Klokjesgentiaan, gespaard is gebleven om zo een beter zicht te krijgen op de situatie. Vervolgens hopen we vanaf 2018 een nieuwe jaarlijkse telronde op te starten. We rekenen dan graag weer op de medewerking van tal van vaste en nieuwe tellers! Wordt vervolgd…