Convenant 18- (min) op stap

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

23 februari 2017 - Op 22 februari ondertekenden jongeren, ouders, horeca en de gemeente het convenant 18- (min) op stap. Het convenant is een initiatief van jongeren en ouders, in samenwerking met gemeente en horeca.

Veilig en verantwoord naar het café

De doelstelling van het convenant is om ervoor te zorgen dat ook minderjarige jongeren (15 jaar en ouder) op een verantwoorde en veilige manier uit kunnen gaan in Valkenswaard. In het convenant staan de gemaakte afspraken tussen horeca en jongeren.

Als je als minderjarige jongere in Valkenswaard op stap wil, kun je in ieder geval terecht bij café Ditisit, De Kunstkeuken, Barcode, In de Sleutel, Le Troubadour en Het oude wandelpark. De komende tijd worden dit er steeds meer.


Dit zijn de regels

Maar van jongeren wordt wel verwacht dat ze zich aan de regels houden. Dus:

 • onder de 18 jaar geen alcohol
 • tonen van een geldig legitimatiebewijs bij bestellen van alcohol aan de bar
 • minderjarigen nemen geen alcoholische drank over van anderen
 • meerderjarigen geven geen alcoholische drank door aan minderjarigen
 • geen toegang wanneer ze in beschonken toestand verkeren (beoordeling door - het personeel van - de horecagelegenheid)
 • houden aan de algemene huisregels:
  • volg aanwijzingen van het personeel op
  • geen wapens of drugs
  • geen ongewenste intimiteiten
  • geen agressie of racisme
  • geen hinderlijk gedrag
  • correct kleden
  • geen eigen consumpties
  • glaswerk moet binnen of op het terras blijven
  • geen overlast voor de buren

Als een jongere zich niet aan de regels houdt, dan heeft dat consequenties. Zo kan een minderjarige een boete krijgen als hij/zij alcohol drinkt of in de hand houdt en er kan een brief naar de ouders worden gestuurd. Horeca en gemeente werken op dat vlak samen, ook via een meldpunt.

Meer informatie

Wilt u alle ins en outs weten, lees dan het convenant (het zijn maar twee A4-tjes). Vragen? Neem dan contact op met Karin Adams, medewerker openbare orde en veiligheid via karin.adams@valkenswaard.nl of bel (040) 208 35 52.

Te downloaden: