Commissievergaderingen op 10 en 12 oktober

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2017.

06 oktober 2017 - Op dinsdag 10 oktober vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis over het voorstel van de programmabegroting 2018-2021 die op donderdag 2 november behandeld wordt in de raadsvergadering. Ga verder naar de agenda.

Op donderdag 12 oktober vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Ga verder naar de agenda.

U bent van harte welkom bij beide commissievergaderingen. U kunt de vergaderingen rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergaderingen nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040-) 2083407.