Commissievergadering op 21 juni

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2018.

15 juni 2018 - Op donderdag 21 juni vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040-) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • voorstel over Verordening Maatschappelijke Ondersteuning
  • voorstel over bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg 199
  • voorstel over bestemmingsplan Maastrichterweg K71
  • voorstel over Vangnetuitkering Participatiewet 2017

Zie voor de volledige agenda www.valkenswaard.nl/Commissievergadering