Commissievergadering op 20 februari

Dit item is gearchiveerd op 21-02-2020.

14 februari 2020 - Op donderdag 20 februari vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.

Ga verder naar de agenda