Commissievergadering op 14 november

Dit item is gearchiveerd op 15-11-2019.

8 november 2019 - Op donderdag 14 november vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.

Ga verder naar de agenda