Commissievergadering op 12 september

Dit item is gearchiveerd op 13-09-2019.

6 september 2019 - Op donderdag 12 september vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

U bent van harte welkom. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast.
Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040-) 2083407.
Ga verder naar de agenda