Commissievergadering 14 januari 2021

Dit item is gearchiveerd op 15-01-2021.

8 januari 2021 - Op donderdag 14 januari vergadert de commissie vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Deze commissievergadering is openbaar. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl, of telefonisch via nummer (040) 2083407.

Spreekrecht

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht over een agendapunt van deze vergadering, stuur dan vóór de dag van de vergadering een mailbericht naar raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema via cobie.miedema@valkenswaard.nl, of neem telefonisch contact met haar op via nummer (040) 2083407.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

  • Voorstel over toewijzen van financiële middelen overdrachtsgelden N69
  • Voorstel over verordening Beslistermijn schuldhulpverlening
  • Voorstel over zienswijze op het concept werkprogramma Metropool Regio Eindhoven (MRE) 2021

Bekijk de volledige agenda