College voert verbod op vrachtverkeer Europalaan in

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

22 februari 2017 - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 februari jongstleden het besluit genomen om het verbod voor doorgaand vrachtverkeer op de Europalaan in te voeren. Dit besluit is een verkeersbesluit en is conform de opdracht van de raad uit 2014 en de motie die de raad heeft aangenomen op 26 januari jongstleden. Het vrachtwagenverbod gaat in na de werkzaamheden aan kruising Europalaan en Eindhovenseweg, ook wel de ‘kop’ genoemd. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting op donderdag 23 februari aanstaande aan het begin van de avond afgerond. Het verkeerbesluit ligt vanaf 1 maart aanstaande zes weken ter inzage.

http://www.valkenswaard.nl/bereikbaar-valkenswaard/vrachtverkeer-weren-uit-het-centrum_41473/Met het amendement uit 2014 gaf de raad een opdracht om een verbod op doorgaand vrachtverkeer in te stellen na het gereed komen van de Europalaan. De reden hiervoor is terug te vinden in het Gebiedsakkoord uit 2012 waarin 24 regionale partijen onder andere hebben afgesproken dat de Europalaan in Valkenswaard een lokale verbindingsweg is. Met de motie van de raad van 26 januari jongstleden werd dit amendement nogmaals bekrachtigd. Deze motie riep het college op al het mogelijke in het werk te stellen om aanvullende maatregelen te treffen ter ontlasting van de Eindhovenseweg en de Europalaan.

Verbodsborden komen terug

Vorige week is juist een verbodsbord voor vrachtwagens verwijderd bij de kruising Leenderweg/ Europalaan. De bewoners wilden dat dit tijdelijk verbodsbord werd verwijderd, omdat er onveilige situaties op de Leenderweg ontstonden door zwaar vrachtverkeer dat hierdoor de route via de Leenderweg en via de Markt naar de Luikerweg moest vervolgen. Tevens was de maximale plaatsingsperiode van vier maanden verstreken. Het eveneens tijdelijke verbodsbord op de rotonde bij De Vest is vorige week blijven staan. Het college besloot daartoe om de veiligheid van medewerkers en het (vracht)verkeer te kunnen blijven garanderen, zolang de werkzaamheden aan de ‘kop’ nog gaande waren. De verbodsborden komen nu dus terug op de Europalaan.

Omleidingsroute

Verantwoordelijk wethouder voor verkeer, Mart Wijnen: “Het besluit van het college zal voor sommige inwoners hoewel niet geheel onverwacht, toch als een teleurstelling komen. Omdat ook voor het college de gezondheid en de (verkeers)veiligheid van de Valkenswaardse inwoners van groot belang acht, spant zij zich parallel aan dit vrachtwagenverbod in om met regionale partners te zorgen voor de instelling van een omleidingsroute via de A2 en N396. Dit moet op zeer korte termijn leiden tot concrete afspraken en een uitgewerkt voorstel. Overigens, een deel van de maatregelen zal een tijdelijk karakter hebben, aangezien na de opening van de Westparallel een structurele oplossing beschikbaar komt.”

Hier vindt u de meeste gestelde vragen en antwoorden over het weren van vrachtverkeer uit het centrum