College neemt instellingsbesluit tot oprichting Cultuurraad Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 03-09-2018.

2 augustus 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 31 juli het instellingsbesluit genomen tot oprichting van de Cultuurraad Valkenswaard. 

De Cultuurraad treedt per 1 oktober 2018 in functie. De Raad zal gevraagd en ongevraagd aan het college advies uitbrengen op het gebied van cultuur, cultuurontwikkeling en cultuurbeleid. Dat houdt onder meer in dat de Cultuurraad een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de nieuwe, gemeentelijke Cultuurnota die in de loop van de komende maanden zal verschijnen.

De Cultuurraad is het resultaat van een initiatief van (in eerste instantie) vijf Valkenswaardenaren, ieder met hun ervaring en expertise op cultureel gebied: mevrouw Thérèse Hanneman-Wöltgens en de heren Will Verhagen, Piet Theus, Frank Maas en Twan Pompen. Deze initiatiefgroep zocht en vond een voorzitter in de persoon van Kees Streng. Hij trekt de kar tot aan de oprichting van de Cultuurraad.

De initiatiefnemers vonden elkaar in een gezamenlijk streven om het culturele leven in Valkenswaard op een hoger plan te brengen. Daarin vonden zij de gemeente aan hun zijde. Hun geesteskind, de Cultuurraad dus, stelt zich dan ook tot taak:

  • het college te adviseren over een evenwichtiger, veelzijdiger en kwalitatief toereikend cultureel aanbod;
  • de gemeente te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitdragen van een nieuw cultuurbeleid. cultuur toegankelijk(er) te maken voor de inwoners van Valkenswaard;
  • culturele belangen in Valkenswaard in zijn algemeenheid te behartigen.

De werving van leden voor de Cultuurraad is al deels voltooid. Alle (beoogde) Cultuurraadsleden kunnen bogen op grote deskundigheid en ervaring. Ze hebben hun sporen verdiend op cultureel-inhoudelijk en/of bestuurlijk gebied. Het college is ervan overtuigd dat de lokale culturele sector, en daarmee de Valkenswaardse gemeenschap, daar de vruchten van zal plukken.

Op zo kort mogelijke termijn zal het college de leden van de Cultuurraad benoemen. Vanzelfsprekend worden hun namen dan direct bekendgemaakt.