College geeft subsidie aan traject voor kinderen in scheidingsituaties

Dit item is gearchiveerd op 18-11-2019.

21 oktober 2019 - Het college van burgemeester en wethouders geeft subsidie aan de uitvoering van 6 KIES-trajecten op basisscholen in Valkenswaard. 

KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties) is een preventief hulpprogramma dat is ontwikkeld voor kinderen met gescheiden ouders. In dit traject wordt de echtscheidingssituatie benaderd vanuit de behoefte van het kind. Per traject kunnen er maximaal 10 kinderen deelnemen.

Doel

Het doel van de KIES-trajecten is om kinderen van 6 tot 12 jaar vroegtijdig te helpen bij de verwerking van een echtscheiding van hun ouders, zodat problemen kunnen worden voorkomen. Wanneer deze trajecten niet meer worden uitgevoerd kan dat leiden tot een toenemend aantal verwijzingen van deze kinderen naar het CJG, wat leidt tot een individueel traject.

Veilige sfeer

Het KIES-programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder professionele begeleiding van coaches gaan kinderen aan de hand van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces.

Kinderen beter in hun vel

KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel (h)erkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen. Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.