College benoemt leden Cultuurraad Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2019.

8 oktober 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 2 oktober de leden van de Cultuurraad Valkenswaard benoemd. De benoeming volgt op het besluit tot instelling van de Cultuurraad in augustus van dit jaar.

De Raad zal gevraagd en ongevraagd aan het college advies uitbrengen op het gebied van cultuur, cultuurontwikkeling en cultuurbeleid. Dat houdt onder meer in dat de Cultuurraad een wezenlijke bijdrage zal leveren aan de nieuwe, gemeentelijke Cultuurnota die in de loop van de komende maanden zal verschijnen.

De Cultuurraad bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Twan Pompen, voorzitter
  • mevrouw Monique Arts, secretaris
  • mevrouw Marja van Osch
  • de heer Marcel Driessen
  • de heer Edwin van Onna
  • de heer Erwin Botteram

Natuurlijk is de Cultuurraad bereikbaar. Wie vragen, opmerkingen of suggesties heeft, kan daarvoor dit e-mailadres gebruiken: cultuurraadvalkenswaard@gmail.com.

Hieronder stellen we de leden van de Cultuurraad nader aan u voor.

Twan Pompen (voorzitter)

Twan Pompen is een bekende in cultureel Valkenswaard. Voorheen was hij voorzitter van de Stichting Popov (Popoverleg Valkenswaard). Op cultureel gebied houdt hij zich bezig met alle facetten van (pop- en rock-) muziek. Hij organiseert festivals, luistert, bekijkt en verzamelt die muziek en musiceert ook zelf (drums, gitaar en bas).

Zijn visie op cultuur: “Cultuur betekent voor mij: het kunnen bijdragen aan en genieten van allerlei expressies die mensen blij maken en ontspannen. Cultuur verbindt mensen met verschillende achtergronden, het biedt mogelijkheden om nieuwe contacten te leggen en geeft de ruimte om andere kanten en talenten van jezelf te ontdekken. Ik vind het van cruciaal belang dat cultuur verankerd is in de maatschappij en ‘een eigen gezicht’ heeft. Wat mij betreft is dat de missie voor ‘Cultureel Valkenswaard”.

Twan combineert ervaring en expertise op cultuurinhoudelijk gebied met gedrevenheid en ambitie en beschikt bovendien over een grote dosis bestuurlijk talent.

In het dagelijks leven is hij werkzaam als manager bij XS4ALL in Amsterdam.

Monique Arts (secretaris)

Monique Arts is in het Valkenswaardse culturele leven met name bekend van het Vogelverschrikkerfestival en cultuurcentrum De Hofnar. Bij het Vogelverschrikkerfestival heeft ze zich twee edities lang bezig gehouden met de sponsoring en drie edities met het secretariaat. Voor wat cultuurcentrum De Hofnar betreft: daar maakte ze deel uit van het oprichtingsbestuur en was daarmee een van de mensen van het eerste uur.

Ze is werkzaam bij het Toeristisch Informatie Punt in Eersel. Daar werkt ze nauw samen met en voor 140 leden (verenigingen, instanties) aan de nationale en internationale promotie van de regio.

Recent is ze betrokken geweest bij de Open Monumentendag, meer specifiek een open dag van een beeldentuin, een erfgoedpresentatie en een cultuurhistorisch project.

Marja van Osch

Marja van Osch is cultuurwetenschapper. De studie Cultuurwetenschappen biedt verdieping en verbreding bij het analyseren en interpreteren van cultuuruitingen. Haar masterscriptie bewoog zich op letterkundig / filosofisch terrein.

Ruim acht jaar lang heeft zij deel uitgemaakt van het bestuur van De Verlichting (studentenvereniging van de Open Universiteit) in Eindhoven. Deze vereniging, waar zij nog steeds actief is, verdiept zich in filosofie, literatuur, muziek en kunst in algemene zin. Zij verzorgt de website van deze vereniging en neemt actief deel aan twee literatuurgroepen.

Daarnaast is Marja lid van de Filmkring Natlab in Eindhoven. Zij is een fervent bezoeker van exposities en lezingen op het gebied van kunst en wetenschap, en muziek- en theatervoorstellingen.

Marcel Driessen

Marcel Driessen is bij velen bekend, met name ook in Valkenswaard. Talloze kinderen en jongeren kregen of krijgen van hem muziekles op scholengemeenschap Were Di. Hij is niet alleen docent muziek, maar ook docent CKV (culturele en kunstzinnige vorming). Marcel is medeverantwoordelijk, al jarenlang, voor het jaarlijkse Songfestival en de tweejaarlijkse musical op sg Were Di. Talloze talentvolle Valkenswaardse jongeren hebben mede dankzij hem grote stappen gezet op muzikaal en/of theatraal gebied, al dan niet met een professionele muziek- of theatercarrière tot gevolg.

Daarnaast is Marcel dirigent van het Valkenswaards Kamerkoor. Met dat kwalitatief hoogstaande gezelschap, en ook met andere (project)koren, heeft hij tal van muzikale hoogtepunten gerealiseerd. Een goed voorbeeld is het concert ‘The Armed Man’, dat in 2014 met groot succes werd uitgevoerd bij gelegenheid van de 70-jarige bevrijdingsherdenking.

Marcel Driessen is een begenadigd musicus en dirigent, hoog opgeleid, met een duidelijke visie op cultuur, cultuurbeleid en cultuureducatie.

Edwin van Onna

Edwin is afgestudeerd als kunsthistoricus op het gebied van moderne kunst aan Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij ging aan de slag als freelance schrijver en parttime docent aan de kunstacademies in Utrecht en Rotterdam. Hij werkte voor de landelijke designbladen Frame en Items en daarnaast voor Brabant Cultureel en Beelden. Hij publiceert over kunst(enaars), design en architectuur – hij doet dat in boeken en op zijn blog Selectionneur.

In Eindhoven werkte hij als curator van dienst- en designcentrum De Krabbedans, waar hij verantwoordelijk was voor de samenstelling van ruim zestig solo- en groepsexposities.

Daarnaast was en is hij actief in Bergeijk. Hij was medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Rietveld & Ruys, waar hij tentoonstellingen, rondleidingen, festivals en publicaties verzorgde.

“De culturele potentie van onze regio is enorm, maar wordt niet altijd onderkend. Het is mijn missie het culturele bewustzijn van het publiek te vergroten. Ook in Valkenswaard”, aldus Edwin.

Erwin Botteram

Erwin Botteram (26) is een exponent van een jongere generatie zeer succesvolle Valkenswaardse musici. Na zijn middelbare-schoolopleiding op sg Were Di studeerde hij aan de Fontys Academie voor Muziekeducatie. Zijn hoofdvak: docent Muziek. Hij studeerde af in 2014. Vervolgens gaf hij vier jaar les aan een middelbare school. Tegenwoordig is hij werkzaam als individueel docent basgitaar. Daarnaast is hij professioneel uitvoerend musicus. Hij maakt deel uit van diverse bands. Zijn optredens brengen hem in het hele land, maar ook in Duitsland en België. Ook in Valkenswaard heeft Erwin als musicus van zich doen spreken. Hij assisteerde Marcel Driessen bij de productie van ‘The Armed Man’ in 2014 en was muzikaal leider bij tal van theaterproducties.

In 2016 startte hij een eigen bedrijf, dat gespecialiseerd is in het bouwen en reviseren van gitaren (akoestisch en elektrisch) en basgitaren.

“Er is een grote groep Valkenswaardse musici (van mijn generatie) actief in de muziek- en theaterwereld”, aldus Erwin. “Ook wij hebben een visie op wat er in Valkenswaard gebeurt op cultureel gebied. We weten wat er is, we zien hoe het gebeurt en hebben een idee over hoe het ook zou kunnen. Ik denk dat ik een goede spreekbuis kan zijn van die generatie en dat ik op die manier een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van cultureel Valkenswaard”.