College adviseert omroeplicentie 2019-2024 te verstrekken aan de VOS

Dit item is gearchiveerd op 04-03-2019.

4 februari 2019 - Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 29 januari 2019 besloten om aan de gemeenteraad het advies te geven om de VOS bij het Commissariaat voor de Media voor te dragen voor de omroeplicentie voor de jaren 2019-2024.

In tegenstelling tot bij vorige aanwijzingen - die steeds een geldigheid hebben van vijf jaar - was er nu niet één kandidaat (VOS), maar waren het er drie: ook Stichting The Media Workshop en RTV Horizon dongen mee naar de licentie.

Commissariaat

De instantie die bepaalt welke organisatie vijf jaar lang de officiële (en gesubsidieerde) lokale omroep is in Valkenswaard, is het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het CvdM doet dat niet ‘zomaar’ uit zichzelf, maar op basis van een afgewogen, goed onderbouwd advies van de gemeenteraad van de betreffende gemeente. De gemeenteraad laat zich op zijn beurt adviseren door het college.

Mediawet

Het college heeft een uitgebreid en gedegen proces gevolgd om tot een advies te komen. Juist het feit dat er meerdere gegadigden waren, maakte dat noodzakelijk. De Mediawet schrijft voor dat, als er meerdere gegadigden zijn, de gemeente probeert de kandidaten voor de licentie te bewegen tot samengaan, met als uiteindelijk doel - indien redelijkerwijs mogelijk - te komen tot één aanvraag. Het proces bestond uit meerdere fasen.

In eerste instantie heeft de portefeuillehouder oriënterende gesprekken gevoerd met de drie kandidaten. Doel daarvan was onder meer om te peilen of het bovengenoemde voorschrift bij de kandidaten bekend was en of zij de principe-bereidheid hadden om dat traject in te gaan, dat wil zeggen: te onderzoeken of er überhaupt mogelijkheden tot samengaan zouden kunnen bestaan. De drie kandidaten hebben zich daartoe uiteindelijk bereid verklaard.

Verkenner

Vervolgens werd een onafhankelijke externe verkenner aangezocht bij het adviesbureau HumanB. Ook hij heeft met alle drie de kandidaten gesprekken gevoerd. Die gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid, dat één kandidaat (VOS) zijn eigen, zelfstandige aanvraag overeind hield en dat de twee overige kandidaten - TMW en RTV Horizon - een poging deden om te komen tot samengaan onder één gezamenlijke aanvraag. Die poging is uiteindelijk gestrand.

Selectiecommissie

Het resultaat was dus dat er drie kandidaten resteerden waaruit een selectie moest worden gemaakt.

Het college riep een onafhankelijke, externe selectieadviescommissie van deskundigen in het leven. Deze commissie beoordeelde de drie kandidaten aan de hand van een aantal door het college vastgestelde inhoudelijke, financiële en bedrijfsmatige criteria.

De kandidaten hebben hun plannen aan de commissie gepresenteerd en zijn door de commissieleden bevraagd op alle relevante aspecten. De selectieadviescommissie heeft op basis hiervan haar advies aan het college geformuleerd. De commissie is van mening dat de VOS de meest geschikte kandidaat is voor de licentie 2019-2024.