Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Dit item is gearchiveerd op 18-07-2019.

19 juni 2019 - Tussen 20 en 24 juni ontvangen zo’n 2000 inwoners van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst over de ondersteuning die zij in 2018 ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ofwel vanuit de Jeugdwet. 

De vragenlijst voor Wmo gaat naar volwassen inwoners en de vragenlijst over Jeugdhulp gaat naar zowel ouders als jongeren van 12 jaar en ouder.

Als gemeente willen wij graag weten hoe inwoners de ondersteuning ervaren die zij ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Met het onderzoek wordt in beeld gebracht in hoeverre gestelde doelen en resultaten behaald worden in de ogen van de cliënt. De onderzoeken gaan in op thema’s als toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van voorzieningen en effecten van de hulp. De gemeente gebruikt de uitkomsten om, waar nodig, haar beleid op het gebied van zorg te verbeteren. De gemeente Valkenswaard laat de cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren door BMC onderzoek.

Doe mee en geef uw mening!

Bent u één van de inwoners bij wie een brief met vragenlijst in de bus valt? Dan hopen wij dat u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter het beeld dat we krijgen van de ervaringen van onze cliënten en hoe beter we onze zorg kunnen afstemmen op uw behoeften.
Om u te bedanken voor uw moeite, verloten wij enkele tegoedbonnen onder de inzenders van de ingevulde vragenlijsten.
In de begeleidende brief staat tot wanneer u de vragenlijst kunt invullen. De vragenlijst en een antwoordenvelop zijn bijgevoegd. U kunt ook kiezen voor het online invullen van de vragenlijst; een code daarvoor staat in de brief.

Uw privacy

Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst heeft geen gevolgen voor de ondersteuning die u van de gemeente krijgt. Naam- en adresgegevens worden alleen gebruikt voor het toezenden van de vragenlijst.

Resultaten onderzoek

In oktober 2019 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen in elk geval bekend worden gemaakt via deze gemeentelijke website.