Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Dit item is gearchiveerd op 25-06-2018.

14 juni 2018 - De gemeente wil graag weten hoe inwoners de ondersteuning ervaren die zij ontvangen. Daarnaast is het verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De cliëntervaringsonderzoeken worden in Valkenswaard uitgevoerd door BMC onderzoek. 

Enkele weken geleden viel bij ruim 2300 inwoners van de gemeente Valkenswaard een vragenlijst in de brievenbus. Die enquête gaat over de ondersteuning die mensen in 2017 ontvingen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ofwel vanuit de Jeugdwet. De vragenlijst voor Wmo is naar volwassen inwoners gestuurd en de vragenlijst over Jeugdhulp is zowel naar ouders gestuurd, als naar jongeren van 12 jaar en ouder.

De gemeente wil graag weten hoe inwoners de ondersteuning ervaren die zij ontvangen.
Daarnaast is het verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. De cliëntervaringsonderzoeken worden in Valkenswaard uitgevoerd door BMC onderzoek.

Doe mee en geef uw mening!

Heeft u een brief met vragenlijst ontvangen? Dan hopen wij dat u de vragenlijst wilt invullen. Hoe meer inwoners meedoen, hoe beter het beeld dat we krijgen over ervaringen van u, onze cliënten en hoe beter we onze zorg kunnen afstemmen op uw behoeften.

In de begeleidende brief staat tot wanneer u de vragenlijst kunt invullen. Dat kunt u naar keuze online doen of op papier.

Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld.

Resultaten onderzoek

In september 2018 verwachten wij de resultaten van het onderzoek. Wij maken deze in elk geval bekend via onze website www.valkenswaard.nl/nieuws.