CJG Valkenswaard start met digitaal verwijzen

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

(gezamenlijk persbericht van de gemeente Valkenswaard/CJG, de huisartsen in de gemeente Valkenswaard en ZorgDomein.)

23 februari 2017 - Huisartsen in de gemeente Valkenswaard kunnen hun patiënten met ingang van nu eenvoudig digitaal verwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Valkenswaard. Om dit te bereiken is CJG Valkenswaard aangesloten op het landelijke systeem ZorgDomein. CJG Valkenswaard is hiermee het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Nederland dat haar aanbod beschikbaar stelt op ZorgDomein.

Vrijwel alle huisartsen in Nederland gebruiken ZorgDomein om patiënten op een veilige en betrouwbare manier én met de juiste informatie te verwijzen naar de goede vervolgzorg. Dat kan nu dus ook naar de opgroei- en opvoedhulp van CJG Valkenswaard. Met deze stap verbetert CJG Valkenswaard de service aan verwijzers én de patiëntenzorg.

Passende vervolgzorg

Met ZorgDomein krijgt de huisarts inzicht in de best passende vervolgzorg voor de patiënt. Is de keuze gemaakt, dan stuurt de huisarts een verwijsbrief met alle relevante gegevens digitaal naar de zorginstelling, in dit geval naar CJG Valkenswaard.

Betere voorbereiding

Zo beschikt de zorginstelling bij het maken van de afspraak over alle benodigde informatie om de patiënt voor de juiste afspraak in te plannen. Bovendien zijn zowel de behandelaar als de patiënt goed voorbereid op de eerste afspraak. Op die manier verwacht CJG Valkenswaard de hulpverlening sneller én beter te laten verlopen.

Belangrijke stap in optimalisatie Jeugdzorg

Wethouder Hetty Tindemans van Zorg en Welzijn is enthousiast over deze nieuwe stap in de optimalisatie van Jeugdzorg in de gemeente Valkenswaard: “Ons Centrum voor Jeugd en Gezin levert al kwalitatief goede jeugdzorg, dat blijkt ook uit cliëntervaringsonderzoeken. We hebben actief de samenwerking met de huisartsen en ZorgDomein opgezocht om de zorg aan de jeugd nog beter en efficiënter te maken, zeker ook preventief. Als je in een vroeg stadium de juiste hulp kunt bieden, voorkom je grotere problemen op latere leeftijd.”

Kroon op samenwerking huisartsen en CJG gemeente Valkenswaard

De Valkenswaardse huisartsen constateren: “De zorg voor de jeugd is volop in beweging en de huisarts heeft daarin als gezinsarts een belangrijke rol. De huisarts biedt vaak de eerste opvang en begeleiding bij psychologische, gedrags- en opvoedingsproblemen, of verwijst hiervoor naar de jeugdgezondheidszorg. De huisarts kent de gezinsleden en het kind immers vaak al vanaf de geboorte. Dit is een goede basis om problemen te signaleren en bespreekbaar te maken. Het is dan ook fijn dat de overheid werkt aan de versterking van de (preventieve) zorg voor de jeugd, zoals hier in Valkenswaard bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is goed dat de huisartsenzorg bij deze ontwikkelingen betrokken blijft. Er zijn korte lijnen ontstaan tussen de huisartsen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het is belangrijk dat de huisarts wordt geïnformeerd over de zorg die door anderen aan kind en gezin wordt geboden. Zorgverleners in de medische sector verwijzen al langer op gerichte wijze naar elkaar via ZorgDomein. Dankzij de installatie van ZorgDomein bij de gemeente Valkenswaard is het nu ook mogelijk op deze wijze met elkaar te communiceren en elkaar actief te betrekken bij het zorgtraject op een veilige en betrouwbare manier en met de juiste informatie. Wij, huisartsen in Valkenswaard, kijken terug op een jaar waarin we de goede samenwerking met het CJG verder vorm gaven. Het gebruik van ZorgDomein is de kroon op de samenwerking tussen huisartsen en de gemeente Valkenswaard in het algemeen en het CJG in het bijzonder. Dit zal de zorg voor de jeugd in de toekomst verder optimaliseren en ten goede komen. Wij feliciteren de gemeente dan ook met deze nieuwe stap in onze bestaande samenwerking!”

Op de foto v.l.n.r. huisartsen Frank Verzijl en Ad Dingemans, Gertie van Brakel (CJG), huisarts Robert Mertens en wethouder Hetty Tindemans.
Foto: Jurgen van Hoof.