Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bomen in beeld

Dit item is gearchiveerd op 16-04-2020.

16 maart 2020 - Deze week plantten we op Boomfeestdag -woensdag 11 maart- 800 bomen en struiken in het Opperbos. Jaarlijks planten we nog véél meer bomen in de gemeente Valkenswaard.

Wethouder Theo Geldens: “Ik zeg niet voor het eerst: ‘het groen is ons goud’. Daar zijn we trots én zuinig op! Want bomen zijn van levensbelang. Ze nemen CO2 op en zuiveren de lucht, bieden bescherming en voedsel aan dieren en zorgen voor schaduw en verkoeling. Ze zorgen ook voor een hogere biodiversiteit én een betere waterafvoer bij hevige regenval. Het thema van de landelijke Boomfeestdag 2020 is niet voor niets: ‘Bomen geven energie’. Bovendien maken bomen, struiken en planten ons dorp fleuriger en aantrekkelijker.”

Duurzame bossen en natuurgebieden

Valkenswaard wil haar ‘groene gezicht’ behouden voor toekomstige generaties inwoners en bezoekers. We hebben een duurzaam ontwikkelingsplan voor onze ruim 960 hectare bossen en natuurterreinen, die deels behoren tot Europese topnatuur (Natura 2000-gebied). We richten ons op natuurherstel en het stimuleren van de biodiversiteit. De laatste jaren hebben we al duizenden bomen teruggeplant, vooral zuidelijk van het heideterrein op de Malpie. Er zullen er nog duizenden volgen in het Opperbos, oostelijk van de Maastrichterweg (= gebied achter de paardensportarena van Stal Tops). We doen dit samen met de Bosgroep Zuid Nederland, mede dankzij subsidie uit het derde PlattelandOntwikkelProgramma (POP3) van de Europese Unie en de provincie Noord-Brabant.

Bij de keuze van te planten boomsoorten houden we rekening met klimaatverandering, biodiversiteit en het verbeteren van de bodemkwaliteit. We planten een grote variëteit aan voornamelijk inheemse boomsoorten zoals de Winterlinde, Haagbeuk, Zoete kers, Berk, Esdoorn, Boswilg, Gladde iep, Grauwe Els, Ratelpopulier en Zomerlinde. Daarnaast planten we nog struiken zoals de Spaanse aak, Hazelaar, Trosvlier, Gewone vlier, meidoorn en Europese vogelkers.

Verder zijn we óók blij met de ‘natuurlijke verjonging’ van onze bossen. Wist u dat diverse boomsoorten, zoals Grove den, Berk, Lariks, Douglas en Amerikaanse eik, zelf nieuwe bomen ‘zaaien’ en zichzelf verjongen? Daar komt geen mensenhand aan te pas!

Groene (toegangs)wegen

Met ons Landschapsontwikkelingsplan in de hand, hebben we de afgelopen jaren flink gewerkt aan het vergroenen van onze toegangswegen en doorgaande wegen. Ruim 1150 bomen werden geplant aan onder meer Leenderweg, Maastrichterweg, Europalaan, Dommelseweg, Nieuwe Waalreseweg, Tienendreef, Loonderweg en nabij de komgrenzen. Aan de Luikerweg komen dit najaar nog 63 nieuwe bomen.

Naast bomen, planten we ook struiken en bloembollen en kleurige bloemsoorten. Mooi én goed voor de biodiversiteit. Bij de keuze van soorten denken we speciaal aan de bijen, want Valkenswaard is óók aangemerkt als ‘bijvriendelijke’ gemeente.

Vergroening woonwijken en centrum

Verder zetten we op basis van ons Groenstructuurplan in op vergroening bij nieuwbouwprojecten zoals Lage Heide en het Kerkeind in Dommelen en de Molensteen in Valkenswaard. En bij reconstructies. Denk aan de renovatie bij winkelcentrum De Belleman, van het Evelinadal, de Swaenstraat, de Molenstraat en de parkeerterreinen in het centrum van Valkenswaard (Carillonplein en Kerverijplein en nu ook het Kloosterplein).

In de groene cijfers

De klimaatverandering brengt hogere temperaturen en langere perioden van droogte met zich mee. Bomen krijgen het moeilijker en de overlevingskansen van ongewenste beestjes zoals eikenprocessierups en letterzetter (kever die naaldbomen aantast) nemen juist toe.

Ook zorgen bomen (in woonwijken) soms voor overlast. In die gevallen bekijken we samen met bewoners wat we daaraan kunnen doen.

Als we de balans opmaken, zien we dat de gemeente in de periode sinds augustus (einde broedseizoen) 2018 tot eind 2019, 61 vergunningen heeft verleend voor het kappen van in totaal 149 bomen. In diezelfde periode hebben we 791 nieuwe bomen geplant! Zo blijven we in Valkenswaard ruim in de ‘groene’ cijfers!

Op de foto ziet u een perceel bij het fietspad ‘De Voort’ in het Dommeldal, tussen woonwijk Schepelweijen in Dommelen en ’t Gegraaf in Valkenswaard. In 2019 zijn op deze locatie 12 grote bomen aangeplant en 200 struiken/  bosplantsoen.