Bodemonderzoek in Kreijenbeek

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2018.

Update 13 november 2018 - Op woensdag 14 november wordt in de Kreijenbeek de locatie waar asbest is aangetroffen gesaneerd.

Een gespecialiseerd bedrijf graaft de verontreinigde grond op en voert deze vervolgens af. Het werk duurt één dag. Er wordt gegraven totdat de grond schoon is, ook in de richting van de speeltuin, om ervoor te zorgen dat de verontreiniging helemaal weg is. Inmiddels is duidelijk dat  op de locatie van de asbestvondst vroeger een schuur stond met asbestdakplaten. Daarom is de verontreiniging naar alle waarschijnlijk beperkt tot deze ene locatie. 


Update 25 oktober 2018 - Bij graafwerkzaamheden in de Kreijenbeek zijn begin deze maand kleine stukjes asbestplaat aangetroffen.
De eerste vooronderzoeken zijn inmiddels uitgevoerd en hieruit blijkt dat de vervuiling minimaal is. Er is geen gevaar voor de omgeving. Binnenkort zal deze grond gesaneerd worden. Om er zeker van te zijn dat de grond onder de speeltuin niet verontreinigd is, zullen we ook deze grond onderzoeken. Wij houden wijkbewoners onder meer op de hoogte via de nieuwsbrief over het project Afkoppeling hemelwater De Kreijenbeek.
 


11 oktober 2018 - De gemeente is in de wijk De Kreijenbeek bezig met het afkoppelen van het hemelwater. De werkzaamheden zijn in volle gang.Bij graafwerkzaamheden zijn naast het speeltuintje in de Kreijenbeek, nabij de Bosstraat, ondergronds kleine stukjes asbestplaat in het losse puin aangetroffen. Deze locatie is meteen goed afgezet met hekken en de asbeststukken zijn (opnieuw) bedekt met zand.

Is er kans dat bezoekers van de locatie met asbest in aanraking zijn gekomen? Die mogelijkheid achten wij dus zeer onwaarschijnlijk, vanwege de ondergrondse ligging van de asbeststukjes.

Informatie

Op de hekken komen vandaag, 11 oktober, borden en lint met een waarschuwing voor asbest.

Wijkbewoners worden vandaag geïnformeerd via deze publicatie van de gemeente. Die wordt ook door Wijkcommissie ‘De Turfberg leeft’ gedeeld via hun eigen kanalen.

Er is geen gevaar voor de omgeving omdat de asbeststukjes onder de grond liggen.

Vervolg

De gemeente gaat zo spoedig mogelijk onderzoeken hoe groot de ondergrondse asbestverontreiniging is. Voor dit onderzoek worden binnenkort enkele gaten gegraven. Het resultaat van het onderzoek bepaalt de manier waarop het asbest verwijderd zal worden.

Zodra er meer informatie bekend is deelt de gemeente deze uiteraard met de Wijkcommissie en wijkbewoners.