‘Boarding Pass’ met tips houdt inbrekers buiten de deur

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

27 juni 2017 - De zomerperiode staat voor de deur. Voor veel mensen een fijne tijd waarin ze een vakantie of dagjes uit gepland hebben. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan. Helaas gaan zij niet op vakantie, zo blijkt ieder jaar maar weer. De gemeente Valkenswaard heeft een boarding pass, of te wel instapkaart, ontwikkeld voor vakantiegangers. Deze is verkrijgbaar bij de reisbureaus, op het gemeentehuis en op de gemeentelijke website.

Gedurende de zomerperiode wil de gemeente haar inwoners er dan ook extra op alert maken hun woning veilig achter te laten, in de hoop een eventuele woninginbraak te voorkomen. De woningen van vakantiegangers zijn namelijk een zeer eenvoudig doelwit en laten vaak duidelijk zien dat er voor een langere periode niemand thuis is. Door uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en nooit een lampje aan, is het voor inbrekers vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn.

Het loont de moeite

Het loont om je huis veilig achter te laten. De Valkenswaardse Veiligheidsmonitor 2015 -2018 ‘Hoe veilig is Valkenswaard?’ laat zien dat het over het algemeen goed gaat met Valkenswaard op het gebied van de leefbaarheid en veiligheid in het centrum en in de wijken. De cijfers laten een positief beeld zien. Inwoners geven een rapportcijfer van 7,3 voor de veiligheid, dit is een lichte stijging ten opzichte van 2013 toen een 7,2 werd gegeven. Het cijfer voor leefbaarheid is onveranderd een 7,5 gebleven.

Forse daling

Dit blijkt niet alleen uit de cijfers van de monitor; ook de cijfers van de politie laten een positieve ontwikkeling zien. Deze cijfers worden gebruikt in de Misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Ook in deze lijst die op 20 mei jongstleden werd gepubliceerd, wordt duidelijk dat de woninginbraakcijfers een forse daling (meer dan een kwart) laten zien van het aantal woninginbraken in 2016 ten opzichte van 2015. Het aantal woninginbraken lag in 2015 op 118 en in 2016 op 87. Er is een trend waarneembaar, want in 2013 lag dit cijfer nog hoger, namelijk 128 woninginbraken.

Campagne 2017: Veilig de zomer door

De Valkenswaardse Veiligheidsmonitor 2015 -2018

Misdaadmeter Algemeen dagblad, 20 mei 2017 (Valkenswaard staat op nummer 122.)

​