Bladkorven plaatsen

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2020.

20 oktober 2020 - Medewerkers van de gemeente zijn bezig met het plaatsen van bladkorven ofwel bladverzamelcontainers op diverse locaties.

Vóór vrijdag 23 oktober staan de bladkorven er weer. De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentebomen en niet voor tuinafval (zoals snoeihout) of ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren.

Regelmatig legen

In totaal plaatst de gemeente dit jaar ongeveer 100 bladkorven. Voor het eerst gebeurt dat ook in de nieuwe wijk Lage Heide in Dommelen. 100 Korven is het maximum aantal dat mogelijk is binnen het budget. Er is geen geld om er nog op nieuwe locaties te plaatsen.

De korven worden geplaatst in gemeentelijke groenstroken, op plaatsen waar ze geen overlast veroorzaken, of gevaar opleveren voor het verkeer (trottoirs/fietspaden), of waar groot risico is voor vandalisme. Ze blijven staan totdat de bomen hun blad verloren hebben. Ze worden regelmatig geleegd en ook na een melding van buurtbewoners dat ze vol zijn.

Verkeerd gebruik

Medewerkers van de gemeente constateerden de afgelopen jaren dat de korven ook gevuld werden met snoeihout en ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Vandaar deze oproep: gebruik de korven alléén voor bladafval. Als herhaaldelijk blijkt dat een bladkorf vol zit met snoeihout, dan wordt deze verwijderd.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Wilt u weten waar in uw omgeving bladkorven staan?