Bladkorven plaatsen

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.

26 september 2019 - Medewerkers van de gemeente starten komende week met het plaatsen van bladkorven ofwel bladverzamelcontainers op diverse locaties. 

Vóór vrijdag 4 oktober staan de bladkorven er weer. De silo’s zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren van gemeentebomen en niet voor tuinafval (zoals snoeihout) of ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren.

Regelmatig legen

In totaal plaatst de gemeente ongeveer 95 containers, op dezelfde locaties als vorig jaar. Dit is het maximum aantal dat mogelijk is binnen het budget. Er is geen geld om nog bakken op nieuwe locaties te plaatsen. De korven worden geplaatst in gemeentelijke groenstroken, op plaatsen waar ze geen overlast veroorzaken of gevaar voor het verkeer (trottoirs/fietspaden), of waar groot risico is voor vandalisme. De silo's blijven staan totdat de bomen hun blad verloren hebben. Ze worden regelmatig geleegd. Dat gebeurt ook na een melding van omwonenden dat ze vol zijn.

Verkeerd gebruik silo’s

Medewerkers van de gemeente constateerden de afgelopen jaren dat de containers ook gevuld werden met snoeihout en ander groente-, fruit- en tuinafval van particulieren. Daar zijn ze niet voor bedoeld. Vandaar deze oproep: gebruik de korven alleen voor bladafval. Als herhaaldelijk blijkt dat een bladkorf vol zit met snoeihout, dan wordt deze verwijderd. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Wilt u weten waar in uw omgeving bladkorven staan?

Te downloaden: