Binnenbad zwembad De Wedert circa acht weken later open dan gepland

Dit item is gearchiveerd op 30-10-2018.

23 juli 2018 - De renovatie van zwembad De Wedert vordert gestaag, maar niet zonder slag of stoot. 

Renovaties in het algemeen - en zeker van een zwembad in het bijzonder -, zijn niet zonder risico’s, maar het geheel onverwacht instorten van een deel van de originele fundering heeft de gemeente niet kunnen voorzien. Voor de bouw van de nieuwe sporthal moest er dicht tegen de oude fundering worden gegraven en dat is niet zonder risico. Ondanks het treffen van diverse maatregelen en het uitvoeren van de noodzakelijke inspecties, ging het op het achterste deel ter hoogte van het kleine bad toch nog mis. De oude fundering scheurde af met de nodige gevolgen van dien. Technisch perfect op te lossen, maar het kost wel extra tijd. Als direct gevolg van dit incident en een aantal noodzakelijke bouwkundige aanpassingen houdt de gemeente er alvast rekening mee dat het zwembad circa acht weken later open zal gaan dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting gaat het binnenbad nu medio november open. Gebruikers van het zwembad en zwemverenigingen zijn van de vertraging op de hoogte gebracht.

Voor wat betreft de renovatie waren de werkzaamheden voorzien in de zomermaanden, dus buiten het seizoen om, zodat de verenigingen die het binnenbad veelvuldige gebruiken minimale hinder zouden ondervinden. Wethouder Geldens: “Het is een flinke tegenvaller die we moeten incasseren, bouwkundig is het allemaal niet heel spannend, maar het kost wel extra tijd en dat is vooral voor de gebruikers bijzonder onplezierig. Toch verwachten we te kunnen rekenen op begrip.”

Oplevering eind maart 2019

De oplevering van het volledige multifunctionele sportcomplex De Wedert komt vooralsnog niet in gevaar. Volgens wethouder Geldens is de geplande oplevering ondanks het incident dat heeft plaatsgevonden, nog altijd voorzien einde maart 2019.