Bijeenkomst speelplek Hyacinthlaan

Dit item is gearchiveerd op 05-10-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

20 september 2021 - Met inzet van een werkgroep en bewoners uit de buurt heeft de gemeente Valkenswaard de speelplekken in Dommelen Zuid aangepast. Over de speelplek aan de Hyacinthlaan liepen de meningen wat meer uiteen.

Om de voorgestelde aanpassingen nader toe te lichten en hierover met elkaar in gesprek te gaan, is er een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst zal op maandag 4 oktober om 20.00 uur plaatsvinden in de zaal van Café de Dommelstroom.

Werkgroep en bewoners

De gemeenteraad heeft een Speelruimte- en Beheerbeleid vastgesteld. Het college heeft een besluit genomen over de wijze waarop dit beleid uitgevoerd wordt. Zo is het toegankelijk maken van de speelplekken één van de speerpunten. De gemeente wil wijkorganen en (andere) inwoners zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van het beleid. Met brieven, berichtgeving en via de werkgroep zijn bewoners geattendeerd op de ontwerpen. Deze zijn te zien op de gemeentelijke website en via mail kon men suggesties doen of opmerkingen maken. Die zijn door de werkgroep verder uitgewerkt. Bij de speelplek Hyacinthlaan liepen de reacties teveel uiteen zodat een bijeenkomst wenselijk was om tot een gedragen uitvoeringsplan te komen voor de speelplek.

Heeft u vragen over de bijeenkomst op 4 oktober of over de voorgestelde aanpassingen van de speelplek, dan kunt u deze stellen via mailadres: speelplekken@valkenswaard.nl.