Bijeenkomst op 2 juli over energieneutraal bedrijventerrein De Schaapsloop

Dit item is gearchiveerd op 03-07-2018.

12 juni 2018 - Diverse bedrijventerreinen in Nederland zijn bezig te verduurzamen. Ook de gemeente Valkenswaard kan en mag niet achterblijven. De Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard (VicV) heeft daarom het initiatief genomen om de bedrijventerreinen Schaapsloop 1 en 2 stapsgewijs energieneutraal te maken.

Samen met Rabobank De Kempen, gemeente Valkenswaard en Scholt Energy Services is hiervoor het project ‘Schaapsloop Energieneutraal’ opgezet. Op maandag 2 juli van 17.30 tot 20.00 uur is de eerste bijeenkomst bij Scholt Energy Services over het project. Tijdens deze bijeenkomst worden de eerste stappen gezet naar het energieneutraal maken van de Schaapsloop 1 en 2.

Door samen te werken kunnen bedrijven serieuze stappen zetten met energiebesparing, hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en circulaire processen. De eerste acties zijn relatief makkelijk en snel gezamenlijk op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen. 

Ook worden bedrijven en ondernemers op de bijeenkomst geïnformeerd over subsidiemogelijkheden, waaronder de SDE+ subsidie, waarvoor zij na de zomer een aanvraag kunnen indienen. De bijeenkomst heeft een interactief karakter. Er is volop ruimte om van elkaar te leren en van gedachten te wisselen. Ondernemers kunnen zich voor vrijdag 15 juni aanmelden via https://sites.rabobank.nl/dekempen/schaapsloop