Bijeenkomst en commissievergadering op 7 december

Dit item is gearchiveerd op 08-12-2017.

01 december 2017 - Op donderdag 7 december vergadert de commissie in het gemeentehuis.

De vergadering begint niet om 20.00 uur, zoals gewoonlijk, maar om 20.30 uur. U bent van harte welkom. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Presentatie nieuwe systematiek inkomensondersteuning

Voorafgaand aan de commissievergadering, is er om 19.30 uur een aparte bijeenkomst voor de raad over de nieuwe systematiek inkomensondersteuning (onderwerp staat ook op de commissie-agenda van 7 december). Deze bijeenkomst is ook openbaar en zal duren tot uiterlijk 20.30 uur.
Tijdens het eerste half uur krijgen de raadsleden en andere belangstellenden uitleg hoe het nieuwe model werkt en welke effecten het heeft voor de diverse inkomensgroepen. Het laatste half uur komen diverse praktijkvoorbeelden aan bod. Op deze manier wordt duidelijk gemaakt hoe het nieuwe model in de praktijk werkt.

Commissievergadering

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergadering nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040-) 2083407.
Ga verder naar de agenda.