Bij-zondere borden in Valkenswaard

26 juni 2020 - Sinds de zomer van 2019 mag Valkenswaard zich ‘bijvriendelijke gemeente’ noemen.

Binnenkort zal dat extra goed te zien zijn, want de gemeente gaat in bermen en andere groenstroken een aantal ludieke borden plaatsen waarop duidelijk gemaakt wordt dat lang gras en wilde bloemen belangrijk zijn voor de bijen.
Wethouder Theo Geldens (beheer openbare ruimte en duurzaamheid): “De gemeente krijgt regelmatig vragen van inwoners over de graspollen en ‘ruige’, ongemaaide bloemenbermen. Die ‘ruigheid’ is een bewuste keuze. We zien namelijk al jaren het belang van biodiversiteit en zijn continu bezig om naar goede en haalbare oplossingen te zoeken om deze te verbeteren. Zo experimenteren we volop met het inzaaien van groenstroken met inheemse bloem- en kruidenmengsels. Dat ziet er mooi en fleurig uit en past dus helemaal bij ons als groene gemeente. Die bloemen en kruiden zijn niet alleen mooi, ze verhogen óók de biodiversiteit. Met bloembollen vervroegen we het bloeiseizoen en hebben prille bijen en hommels daar al voordeel van.

Maaien met aandacht voor biodiversiteit

Ook bij het maaien houden we rekening met biodiversiteit. We beheren het openbaar groen de laatste jaren minder intensief. Daarom ziet u na het maaien op diverse plekken nog graspollen (zogeheten grasbaarden) staan rondom bomen in plantsoenen, of op grasvelden. Bij fietspaden maaien we bijvoorbeeld alleen de eerste 40 cm intensief en de rest veel minder. Dat laatste geldt ook voor grote grasvlakten en plantsoenen, zoals in parken en aan de buitenzijde van de dorpsrand bijvoorbeeld bij de Zuidelijke Randweg (overgang bebouwing naar buitengebied).
Vooral bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen, maar ook vogels profiteren van deze ‘ruige’ bermen.

Minder steen en meer groen

Tot slot proberen we de verstening zoveel mogelijk terug te dringen, zodat het regenwater beter kan wegvloeien in de bodem. Dat is goed voor het grondwaterpeil en ontziet ook de riolering. Als gemeente doen we nog veel meer om de biodiversiteit te bevorderen en tegelijkertijd in te spelen op de klimaatverandering. Maar dat willen en kunnen we niet alleen. Dat werkt alleen als zoveel mogelijk inwoners met ons meedoen. En gelukkig merken we dat die belangstelling hiervoor alleen maar toeneemt.”

Doet u mee?

Wilt u meer weten over wat u zelf kunt doen? Neem contact op met de gemeente via een mailtje naar groen@valkenswaard.nl of bel met Ad Lavrijssen van team Beheer en Uitvoering via nummer (040) 20 83 595.