Bewonersavond: hoe maken we Valkenswaard klimaatproof?

9 juni 2021 - Het klimaat verandert en dit veroorzaakt extreme hitte en flinke hoosbuien. We weten inmiddels dat dit in Valkenswaard voor flinke wateroverlast en hittestress kan zorgen. De gemeente Valkenswaard onderzoekt de gevolgen van klimaatverandering en wil graag met bewoners en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Klimaatdialogen
Dat doen we onder andere door het voeren van de Klimaatdialogen: gesprekken met betrokken organisaties en inwoners over stappen die we samen kunnen zetten. De informatie uit de Klimaatdialogen verwerken we in een uitvoeringsagenda: een pakket maatregelen zodat we nu én in de toekomst beter voorbereid zijn op het veranderende klimaat.

Praat mee tijdens de bewonersavond
Wat is er volgens u nodig om Valkenswaard klimaatproof te maken? Daar praten we over tijdens de bewonersavond. Daarbij worden ook de resultaten van de bewonersenquête met u gedeeld. Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog via: www.valkenswaard.nl/klimaatdialogen.Tijdens de bewonersavond gaan we met elkaar in gesprek: u krijgt informatie, inspiratie en we zoeken samen naar passende oplossingen om onze mooie gemeente klimaatproof te maken!

Aanmelden bewonersavond

Wanneer?       Woensdag 30 juni

Waar?             Online (link ontvangt u na aanmelding)

Hoe laat?        19:30 tot 21:00 uur

Meldt u zich tot 29 juni aan door een mail te sturen naar: koen.verkoijen@valkenswaard.nl