Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Bestuurlijke boete voor onjuiste registratie bij gemeente

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

6 februari 2018 - Het college van Valkenswaard heeft onlangs de ‘Beleidsregel bestuurlijke boete voor de Basisregistratie personen (BRP)’ vastgesteld. De bestuurlijke boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft aan de gemeente. De bestuurlijke boete mag worden opgelegd volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

Voor een goede dienstverlening is het belangrijk dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en de Belastingdienst gebruiken persoonsgegevens uit de BRP (het bevolkingsregister). Goed ingeschreven staan kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld in het geval van een ramp.

Inwoners ontvangen een bestuurlijke boete van maximaal 325 euro indien zij bewust onjuiste informatie verstrekken voor de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat om de volgende gevallen:

  • Indien niet wordt voldaan aan de plicht om aangifte te doen van adreswijziging;
  • Indien bewust onjuiste aangifte wordt gedaan van adreswijziging;
  • Indien geen informatie wordt verstrekt of gevraagde bewijsstukken worden overlegd tijdens een adresonderzoek;
  • Indien iemand bewust toestemming geeft om zich in te schrijven op een adres, terwijl die persoon daar niet woont of niet gaat wonen;
  • Indien iemand die zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet of niet op tijd inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte;
  • Indien geen informatie wordt verstrekt of bewijsstukken worden overlegd van feiten die in het buitenland hebben plaatsgevonden over iemands persoonlijke staat;