Besluiten over subsidies

Dit item is gearchiveerd op 24-12-2018.

3 december 2018 - De ‘Subsidiekamer Bevorderen Sociale Cohesie’ heeft het college afgelopen tijd advies gegeven over subsidies die organisatie, stichtingen of verenigingen hebben aangevraagd bij de gemeente Valkenswaard.

Het college heeft dit advies gebruikt om wel of geen subsidie te verlenen.

Het college:

 • verleent een subsidie van  € 6.703,- aan Stichting Huiskamer ´t Pumpke
 • verleent een subsidie van € 700,- aan Stichting Kerst Inn
 • verleent een subsidie van € 2.878,- aan Stichting De Hijskraan
 • verleent een subsidie van € 38.899,- aan Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft
 • verleent een subsidie van € 9.500,- aan stichting Kermis Borkel en Schaft
 • verleent een subsidie van € 11.200,- dorpsinitiatief Hoge Akkers
 • verleent een subsidie van € 1.462,- aan wijkcommissie Hoge Akkers
 • verleent een subsidie van € 5.500,- aan wijkcommissie Geenhoven
 • verleent een subsidie van € 3.200,- aan wijkcommissie Kerkakkers
 • verleent een subsidie van € 12.100,- aan wijkcommissie Het Gegraaf
 • verleent een subsidie van € 29.750,- aan wijkraad Dommelen
 • verleent voor 2019 en 2020 aan Stichting Sociëteitswerk voor Ouderen Valkenswaard een subsidie per jaar van € 20.000,-.
 • verleent een subsidie aan Stichting Carrousel een subsidie van € 24.847,-
 • verleent een subsidie aan Kansplus een subsidie van € 11.125,-
 • verleent een subsidie aan stichting De Boodschappenmand van € 14.000,-. Dit is een voorlopig bedrag vanwege recente ontwikkelingen.
 • wijst het subsidieverzoek van KBO Valkenswaard af omdat de ouderenbond over voldoende middelen beschikt om de activiteiten uit te voeren. Vanuit de Nota Ouderenbeleid wordt onder meer voor de opleiding cliëntondersteuning, seniorenmarkt en bijeenkomst woonbeleid en senioren afzonderlijk beschikbaar gesteld aan SBV.
 • wijst het subsidieverzoek van KBO Dommelen af omdat de ouderenbond over voldoende middelen beschikt om de activiteiten uit te voeren. Vanuit de Nota Ouderenbeleid wordt onder meer voor de opleiding cliëntondersteuning, seniorenmarkt en bijeenkomst woonbeleid en senioren afzonderlijk beschikbaar gesteld aan SBV.
 • verleent een subsidie aan KBO Borkel en Schaft van € 525,-. Dit is het aanvullende bedrag dat nodig is om de activiteiten uit te voeren.
 • wijst het subsidieverzoek van Senioren Belang Valkenswaard af omdat SBV over voldoende middelen beschikt om de activiteiten uit te voeren. Vanuit de Nota Ouderenbeleid wordt onder meer voor de opleiding cliëntondersteuning, seniorenmarkt en bijeenkomst woonbeleid en senioren afzonderlijk beschikbaar gesteld aan SBV
 • verleent een subsidie aan Stichting Valkenhof voor Diensten bij Wonen met Zorg van € 13.334,-. Het verleende bedrag is lager dan de aanvraag omdat de subsidie in 3 jaar wordt afgebouwd.
 • verleent een subsidie van € 13.718,-  aan kinderboerderij De Kleine Meer.
 • verleent een subsidie van 7.616,- aan kinderboerderij Het Weike.

Alle aanvragen voor subsidie zijn getoetst. Een belangrijke eis is bijvoorbeeld dat een organisatie (wijkcommissies uitgezonderd) 50% eigen inkomsten tegenover de subsidie zet.