Beperk de kans op een natuurbrand

Dit item is gearchiveerd op 01-10-2019.

8 juli 2019 - Wist u dat het ‘natuurbrandseizoen’ weer is aangebroken?

In de periode april tot en met september is de kans op natuurbranden het grootst. Vaak wordt gedacht dat natuurbranden alleen plaatsvinden in de zomer, maar dat is niet het geval. Ook gedurende de winterperiode is de kans op natuurbranden aanwezig.

Fases natuurbranden

Helaas komen natuurbranden de laatste jaren steeds vaker voor. In Nederland wordt de kans op natuurbranden aangeduid met een fase 1 of 2. Op de website www.natuurbrandrisico.nl ziet u welke fase op dit moment is afgekondigd en wat dit voor u betekent. Wilt u actief op de hoogte worden gehouden in welke fase we zitten? Meldt u dan aan op de website.

Flyers

Zelf kunt u ook acties ondernemen om natuurbranden te voorkomen. Op de infographic ‘Beperkt de kans op een natuurbrand’ vindt u meer informatie. Woont u in het buitengebied? Raadpleeg dan de betreffende infographic en kijk wat u kunt doen om natuurbranden te voorkomen.