Beleidsregel ‘Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2019’ vastgesteld

Dit item is gearchiveerd op 26-04-2019.

26 maart 2019 - Burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen heeft de Beleidsregel ‘Pilot Evenementen Sportpark de Brug, Borkel en Schaft 2019’ vastgesteld.

Hierdoor is het voor de gemeente mogelijk om vergunningen te verstrekken voor twee evenementen op Sportpark De Brug in Borkel en Schaft.

De evenementen moeten voldoen aan een geluidsniveau van maximaal 80 dB(A) en mogen duren tot maximaal 02.00 uur ’s nachts. Van deze 2 evenementen is er al 1 toebedeeld aan het ‘Levend Tafelvoetbal’. De beleidsregel treedt in werking op 14 maart 2019 en is geldig tot en met 31 december 2019. De regel maakt onderdeel uit van een pilot en is een aanvulling op de reeds bestaande beleidsregels “Evenementen 2018”. Na december wordt de pilot geëvalueerd.