Beëindigen permanente bewoning op campings

Dit item is gearchiveerd op 04-03-2019.

11 februari 2019 - Wonen op een camping, we hebben er de laatste tijd allemaal wel eens wat van gehoord. Ook in Valkenswaard wordt er voor zover bekend op een aantal campings gewoond.

Los van het feit dat wonen op een camping in strijd is met het bestemmingsplan, brengt het ook risico’s op misstanden met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan belasting- en premiefraude, uitbuiting van (illegaal in Nederland verblijvende) personen, uitkeringsfraude, illegale tewerkstelling, onderbetaling en illegale verwerving van inkomen.

Het college van Valkenswaard is van mening dat het wonen op campings in Valkenswaard moet stoppen. De gemeente gaat dan ook in Valkenswaard controles uitvoeren en zal -indien er sprake is van strijdig gebruik- door middel van het leveren van maatwerk per geval sturen op een beëindiging van het strijdige gebruik, indien noodzakelijk zal daarbij handhavend worden opgetreden.

Structurele oplossing

Parallel aan deze actie stelt het college in 2019 beleid op om te komen tot een feitelijke structurele oplossing voor de huisvestingsproblematiek die vooralsnog wordt opgelost door het wonen op campings.