Actiedag hercontrole locaties hennep en synthetische drugs

Dit item is gearchiveerd op 18-04-2019.

2 april 2019 - Van maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 maart hebben er in heel Oost Brabant acties plaatsgevonden waarin verschillende overheden samenwerken om ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

In Valkenswaard zijn op maandag 25 en dinsdag 26 maart controles uitgevoerd. Toezichthouders van de gemeente Valkenswaard, politie en Enexis hebben die dagen een aantal adressen bezocht waar eerder hennep en/of synthetische drugs zijn aangetroffen.

Waarom deze actieweken?

De overheid werkt hard om onze leefomgeving veilig te houden en dit soort drugspanden op te rollen. Dit vanwege de criminaliteit en veiligheidsrisico’s die ze met zich meebrengen. De ervaring leert dat daar waar eerder hennepkwekerijen en drugslabs zijn aangetroffen er later vaak opnieuw dergelijke activiteiten plaatsvinden.

Uitkomst controles

Tijdens de controles in Valkenswaard zijn geen hennepkwekerijen of drugslabs aangetroffen. Wel zijn strijdigheden met het bestemmingsplan en de basisregistratie personen geconstateerd. Hieraan wordt navolging gegeven.