Aanwijzing Bakkerstraat 4 en Brouwerijplein 84, 87 en 88 tot gemeentelijk monument

Dit item is gearchiveerd op 24-08-2018.

7 augustus 2018 - Het college van burgemeester en wethouders heeft Bakkerstraat 4 en Brouwerijplein 84, 87 en 88 aangewezen als gemeentelijk monument. Dit op advies van de A2-Erfgoedcommissie.  

Bakkerstraat 4

Deze tweelaagse asymmetrische stadsvilla is circa 1915 gebouwd in een nostalgische stijl. Deze stadsvilla is architectuurhistorisch waardevol vanwege de vroege en zeer rijke en gevarieerde (baksteen) architectuur. Het pand oogt aan de buitenzijde volledig authentiek.

Het pand werd vroeger bewoond door vermogende fabrikantenfamilies. Het is cultuurhistorisch van belang omdat het laat zien dat in Valkenswaard in de vroege 20e eeuw al een redelijk welvarende klasse bestond. Tegenwoordig is het pand in gebruik als kantoor.

Drie panden bij Dommelsche Bierbrouwerij

Het college heeft ook drie panden, behorend tot de directe omgeving van de Dommelsche Bierbrouwerij aangewezen als gemeentelijk monument.

Wethouder Geldens (monumentenbeleid): “De bierbrouwerij is nauw verbonden met de ontwikkeling van Dommelen. Dommelen ontleent deels ook zijn bekendheid aan de brouwerij want de naam is in heel Nederland en daarbuiten uitgevent. Maar ook lokaal is de brouwerij onlosmakelijk met het dorp verbonden.
Bovendien is de brouwerij ook de oudste industrie die Valkenswaard rijk is, en het is niet meer dan terecht dat wij deze onderneming koesteren.”

Brouwerijplein 84

Voormalige fabrikantenvilla ‘De Berg’ uit 1927, is nu in gebruik als notariskantoor. Architect van de villa is Piet Staals, gemeente architect van Valkenswaard en Dommelnaar. De villa is gebouwd als woonhuis voor de familie Snieders, toenmalige eigenaren van de Dommelse bierbrouwerij. De naam ‘De Berg’ verwijst naar het gehucht ter plaatse. Later heeft de villa dienst gedaan als dienstwoning en kantoor van de brouwerij. Deze villa is van hoge monumentale waarde door de verbondenheid met de geschiedenis van de Dommelsche brouwerij. De familie bezat de brouwerij, de oude villa ernaast en deze villa er tegenover. Het rijksmonument Westerhovenseweg 2 (café De Oranjeboom), waarachter ooit de oude brouwerij stond, hoort ook bij dit gehele complex.

Brouwerijplein 87

De Dommelsch Bierbrouwerij. Van deze nu nog in gebruik zijnde brouwerij is een aantal elementen cultuurhistorisch waardevol. Dat is het ketelhuis uit 1935 met onder meer enkele koperen brouwketels. Verder het schoon metselwerk in oranjerode baksteen rechts van het ketelhuis inclusief het keramisch reliëf van René Smeets uit 1962. De schoorsteen uit de periode 1930/1935. En de vier muurschilderingen van René Smeets uit 1962 in de ontvangstruimte van de brouwerij.

Het huidige ketelhuis heeft een kern die teruggaat tot 1897. Toen werden grote delen van de brouwerij nieuw gebouwd. De begane grond van het huidige ketelhuis was in 1897 gebouwd als brouwhuis. Dit brouwhuis had een topgevel met zadeldak, dat in 1915 werd vervangen door een verdieping. In 1935 werd het pand verbouwd tot in de staat zoals die nu nog steeds is. Ook heeft het pand toen zijn huidige voorgevel gekregen en is de vloer tussen de begane grond en eerste verdieping opnieuw gebouwd.

Brouwerijplein 88

Fabrikantenvilla onder mansarde-schilddak uit 1894, is nu in gebruik als kantoorgebouw voor de Dommelsche Bierbrouwerij. Deze oorspronkelijke fabrikantenvilla is in latere jaren aan de achterzijde uitgebreid. Deze uitbreiding valt buiten de cultuurhistorische/monumentale waarde van het complex. Deze villa is van zeer hoge monumentale waarde, onder meer door de verbondenheid met de geschiedenis van de Dommelsche brouwerij.