Aanvragen vergunning voor kappen bomen in Bosstraat

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2019.

16 januari 2019 - In de rubriek 'Overzicht bekendmakingen', op de gemeentepagina van 16 januari, staat een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 6 populieren (Grauwe abelen, ofwel Populus canescens) aan de Bosstraat.

Aan de Bosstraat staan op het terrein van kinderboerderij De Kleine Meer, 6 volwassen, waardevolle populieren. Bij stormachtig weer zijn hier al diverse takken afgebroken, ook is één boom omgewaaid. Vanwege de veiligheid in het drukbezochte gebied, heeft de gemeente verder onderzoek uit laten voeren door een onafhankelijke expert. Zijn advies is om de bomen te kappen, vanwege hun verminderde conditie én het risico op afbrekende takken in een omgeving waar veel publiek komt. Om de veiligheid te waarborgen, ziet de gemeente dus het kappen van de populieren als noodzakelijke maatregel.

We hechten veel waarde aan het behoud van de groene omgeving bij de kinderboerderij. Daarom heeft de gemeente al samen met het bestuur van De Kleine Meer gekeken naar de meest geschikte locaties om nieuwe bomen te planten als compensatie voor de bomen die weg moeten. In totaal komen er 20 bomen terug, verspreid over het terrein van de kinderboerderij. Dat zijn diverse soorten, onder meer lindes, populieren en elzen. Er is gekozen voor een combinatie van snelle en langzame groeiers. Zo kunnen we op korte termijn al een groene impuls geven aan het gebied. Daarnaast bereiken we óók een effect op de langere termijn.

De verkorte publicatie van de aangevraagde vergunningen vindt u in de rubriek ‘Overzicht bekendmakingen’ op de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad. Wij publiceren deze vergunningen ook op onze website bij de rubriek 'Bekendmakingen'.