Aanvragen financiële ondersteuning voor evenementen voortaan bij Valkenswaard Marketing

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2021.

24 februari 2020 - Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 december 2019 besloten om het mandaat voor besluitvorming over incidentele evenementensubsidie voor ‘on-brand’ en ‘brand-ondersteunende’ evenementen te verlenen aan Valkenswaard Marketing.

Dit is voor een periode van in ieder geval een jaar.

Een aantal evenementen is bepalend voor de gemeente Valkenswaard en dragen bij aan het ‘merk’ Valkenswaard. Dit zijn zogenaamde ‘on-brand’ evenementen. Deze sluiten aan bij de waarden ‘selfmade’, ‘natuur’ en ‘outdoor’. Onder ‘brand-ondersteunend’ worden evenementen verstaan die aansluiten op bijvoorbeeld de paardensport, waar sprake is van verbinding tot één krachtige en herkenbare beleving, die positief bijdragen aan de versterking van het centrum, die gericht zijn op jongeren of jonge gezinnen of op de doelgroep ondernemend/avontuurlijk en/ of aansluiten op de thematiek van Visit Brabant. Deze evenementen zijn niet bepalend voor het merk Valkenswaard, maar zijn er wel ondersteunend aan.

Wilt u voor een dergelijk evenement in 2020 financiële ondersteuning aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Valkenswaard Marketing via evenementen@valkenswaardmarketing.nl. Zij hanteert een aanvraagtermijn van drie maanden voorafgaand aan het evenement en informeert u over de geldende criteria.

Voor meer informatie over ‘on-brand’ en ‘brand-ondersteunende’ evenementen kunt u de Evenementenvisie Valkenswaard 2018-2022 bekijken op de webpagina nota's en notities onder het kopje 'recreatie en toerisme'.