Aanvragen financiële bijdrage evenementen bij Stichting Valkenswaard Marketing

Bekijk de afbeelding op groter formaat

22 februari 2021 - Financiële bijdragen voor evenementen die passen bij het DNA van Valkenswaard, kunnen tot en met 2022 worden aangevraagd bij Stichting Valkenswaard Marketing.

Eind 2019 besloot het college van de gemeente Valkenswaard al om de subsidieaanvragen voor evenementen te mandateren aan Valkenswaard Marketing. Op 15 december 2020 heeft het college besloten dit met twee jaar te verlengen. Het DNA van Valkenswaard heeft voor een belangrijk deel te maken met natuur, outdoor (sportieve) evenementen, en 'samen maken'. Structurele subsidieaanvragen (voor meerdere jaren) en incidentele subsidieaanvragen voor activiteiten op het gebied van sport en cultuur, kunnen nog altijd bij de gemeente worden ingediend.

Voor meer informatie of het aanvragen van de financiële bijdrage kunt u een mail sturen naar Stichting Valkenswaard Marketing: evenementen@valkenswaardmarketing.nl.

Informatie over subsidies die u bij de gemeente Valkenswaard kunt aanvragen, vindt u op de website.