Aanvragen boom voor herinneringsbos

Dit item is gearchiveerd op 02-11-2019.

30 september 2019 - Op woensdag 20 november is de eerstvolgende plantdag voor bomen in het herinneringsbos op de gemeentelijke begraafplaats Eikenhof aan de Sil. 

Aanvragen hiervoor moeten vóór 1 november bij de gemeente Valkenswaard zijn ingediend.

Bij een boom kan ook een gedenkplaatje worden geplaatst. Verder is het mogelijk om bij het planten van een boom de as van de overledene uit te strooien in het plantgat.

Herinneringsbos in wording

Op de gemeentelijke begraafplaats is ruimte gemaakt voor in totaal zo’n 50 bomen die nabestaanden kunnen planten om een dierbare overledene te gedenken. De bomen vormen in de loop van de tijd een herinneringsbos.

Zo dient u een aanvraag in

Aanvragen voor de plantdag kunt u tot uiterlijk 1 november indienen via www.valkenswaard.nl/home. Ga naar ‘direct regelen’, kies ‘overlijden’ en dan ‘herinneringsboom’. Hier staat alle informatie over de keuzemogelijkheden voor een boomsoort en plantplek, de kosten, een aanmeldingsformulier en de kaart met plantplekken.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer (040) 20 83 444.