Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Bekijk de afbeelding op groter formaat

22 februari 2021 - Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen.

Op het aanslagbiljet staan de ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat de nieuwe WOZ -waarde (Waardering Onroerende zaken) op het aanslagbiljet. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter.

Digitale aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Corona (covid-19)

Uit de marktontwikkelingen blijkt dat covid-19 geen invloed heeft op de waarde van woningen. De invloed van de coronamaatregelen op de waardes van niet-woningen onderzoekt de gemeente op dit moment. Hierdoor kan het zijn dat u de aanslag ozb pas later in het jaar ontvangt. Bekijk de actuele coronamaatregelen op onze website.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vul het reactieformulier in op de website. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijgt u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel bezwaar in kunt dienen.

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde.                                                                       

Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoeken wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Digitaal regelen

U kunt veel digitaal regelen op de website van de gemeente Valkenswaard. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/belastingen.

Vragen?

Bel de gemeente via (040)2083444, of vul het reactieformulier in op de website.