Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

Dit item is gearchiveerd op 22-04-2019.

21 februari 2019 - Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. 

Op het aanslagbiljet staan de onroerende zaakbelastingen (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing vermeld. Daarnaast staat de nieuwe WOZ-waarde (Waardering Onroerende zaken) op het aanslagbiljet. Bij de belastingaanslag ontvangt u ook een bijsluiter met informatie over onder meer de tarieven. De bijsluiter kunt u ook downloaden onderaan deze webpagina.

Digitale aanslag

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen en de bijsluiter in de Berichtenbox als u via MijnOverheid hebt aangegeven dat u berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen. Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen, maar wilt u deze voortaan digitaal ontvangen? Activeer dan uw Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Vul het reactieformulier. Dit is een informele manier om samen met u de gegevens te controleren. Als het nodig is, passen wij de gegevens direct aan. Uiterlijk voor het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken, krijgt u antwoord op uw reactie zodat u eventueel nog formeel bezwaar in kunt dienen.

Er zijn no cure no pay bureaus die u kunt machtigen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Deze bureaus werpen zich kosteloos op als belangenbehartiger bij het indienen van een bezwaar tegen de WOZ-waarde. Wij willen u erop attenderen dat deze ingediende bezwaren niet kansrijker zijn dan bezwaren die u zelf indient. Bijkomend nadeel is dat deze bureaus vaak lange procedures voeren waardoor u veel langer moet wachten op een uitspraak. Daarom verzoeken wij u om, indien u het niet eens bent met de WOZ-waarde, eerst contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.

Digitaal regelen

U kunt veel digitaal regelen op onze website.

Vragen?

Bel de gemeente via (040) 2083444, of vul het reactieformulier in.