Aanslag gemeentelijke belastingen 2017

17 februari 2017 - In week 9 (27 februari tot 3 maart) valt de aanslag gemeentelijke belastingen 2017 in de brievenbus. Op deze aanslag staan de nieuwe WOZ-waarde (Wet Waardering Onroerende Zaken) van uw woning of bedrijfspand, de onroerendezaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vermeld.

Informatie in bijsluiter en op website

Bij de belastingaanslag ontvangt u een bijsluiter met informatie over onder meer tarieven, regels voor kwijtschelding en procedures om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde.

U vindt ook meer informatie op de gemeentelijke website via www.valkenswaard.nl/belastingen. U kunt hier via het E-loket inloggen met uw DidiD om het taxatieverslag van uw woning in te zien. Voor de niet-woningen kan dat niet. U kunt daarvan een taxatieverslag opvragen via e-mail: belastingen@valkenswaard.nl, of telefonisch bij het team Belastingen via nummer (040) 208 34 44. Met andere vragen over de aanslag kunt u ook bij dat team terecht. 

Te downloaden: