Aanplant openbare boomgaard Le Sage ten Broekstraat in najaar

Dit item is gearchiveerd op 14-06-2019.

14 mei 2019 - Gemeente Valkenswaard heeft de ambitie om een groene wig van het centrum van Valkenswaard naar het Dommeldal te creëren.

De groenstrook aan de Le Sage ten Broekstraat is een belangrijke schakel hierin. Daarom is de gemeente al enige tijd bezig met de herinrichting van deze groenstrook om invulling te geven aan een groene, toegankelijke verbinding van het centrum naar het Dommeldal.

Zo komt er in het najaar (waarschijnlijk in november) een openbare boomgaard op het terrein dat ligt tussen de Le Sage ten Broekstraat, moestuinvereniging de Rijt en het fietspad. In de boomgaard komen vier appelbomen, vijf perenbomen en drie pruimenbomen. Later wordt de wadi aangepast zodat deze natuurlijker oogt in het landschap. Ook pakt de gemeente het achterstallige onderhoud aan.

De groenstrook krijgt een meer open karakter met nieuwe beplanting en de mooie bomen worden meer vrijgezet. In de groenstrook kan gewandeld worden en er komt een wandelpad naar de bushalte aan de Tienendreef.

Twee jaar geleden is er een plan opgesteld door een landschapsarchitecte waarbij het de bedoeling is om de groenstrook om te vormen naar een zogenoemde ‘Parkstrook’. Wethouder Mieke Theus: “Vanuit burgerparticipatie zijn bij de planvorming aan de voorkant de huurders, bewoners en Wijkcommissie Kerkakkkers betrokken. Zij hebben ook nadrukkelijk inbreng geleverd. Samen met de huurders van de volkstuinen en de Wijkcommissie Kerkakkers heeft de landschapsarchitecte -in opdracht van de gemeente- het gebied verkend en zijn wensen, ideeën vertaald in een plan.” De werkzaamheden worden tot aan 2021 uitgevoerd.