Aanpassingen meterkast meefinancieren met zonnepanelen

Dit item is gearchiveerd op 24-02-2020.

27 januari 2020 - De Groene Zone is het zonnepanelenproject van 12 gemeenten in Zuidoost-Brabant, waaronder Valkenswaard. Woningeigenaren kunnen zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering.

Dit geld leen je namelijk van de gemeente tegen een rente van 1,35%. Vanaf 2020 is het ook mogelijk om de noodzakelijke aanpassingen aan de meterkast mee te financieren.

Aanpassingen meterkast

Zonnepanelen worden aangesloten op de meterkast. In 50% van de gevallen zijn er aanpassingen nodig in de meterkast, voordat deze geschikt is voor zonnepanelen. De nieuwe regeling maakt het mogelijk om deze kosten mee te financieren. Met de vernieuwde meterkast is de basisvoorziening weer op orde. De meterkast voldoet dan aan de nieuwste NEN norm (per 2018).

Beperkt aantal plekken per gemeente

Wil je ook zonnepanelen zonder eigen investering? Meld je aan via www.degroenezone.nl en ontvang een vrijblijvende offerte.